Uitkomsten enquête

Uitkomsten enquête

Uitkomsten enquete 

In totaal hebben veertig Buytenhouters de enquête ingevuld. Een aantal van jullie hebben naast de gesloten vragen, ook een eigen inbreng gegeven. Deze enquête is anoniem ingevuld. Hier delen we de reacties die zijn binnengekomen. We kunnen ons voorstellen dat je concreet stappen wilt zetten met de onderwerpen die je ingebracht hebt. Of wellicht heb je geen reactie gegeven en wel de behoeften om dit onderwerp op te pakken. 

 

Reacties van Buytenhouters

  • We moeten toch een keer voor een echte oplossing van de blauwalg zorgen.
  • Een vreemde, doodlopende vraag hierboven over de onderwerpen. De kern van de Visie Buytenhout is nu juist dat alles met alles samenhangt. Met de visies hebben we kortweg gesteld: Wat willen we bereiken. Nu de uitvoering daarvan: Wat gaan we daarvoor doen? Betekent het bestuurlijk volgen van de uitvoering door de gemeenten. En hoe komt onze visie terecht in de totale gemeentelijke visies van Delft en Pijnacker-Nootdorp. Daarbij steeds de vraag: hoe gaan landbouw, recreatie en groen in samenhang met elkaar “doen”.
  • Zou het graag nu meer concreter willen maken.
  • Hoop dat men onderwerpen gaat aandragen
  • Wij missen de verbinding met de binnenstad van Delft, hoe kunnen we deze versterken.
  • Belangrijk dat natuur voorop blijft staan! Teveel recreatie maakt gebied kwetsbaar. Beperk het ‘consumentengedrag. Geen extra voorzieningen in de natuur.
  • Het belang van het gebied is nooit duidelijker geworden dan afgelopen jaar. Heel positief dat zo veel mensen de natuur nu weten te vinden en waarderen. Maar het is regelmatig zo druk dat dit ten koste gaat van de natuurbeleving. Aangezien de bevolkingsdruk de komende jaren alleen maar groeit in deze omgeving, is het van belang om elke meter natuur die we hebben te verdedigen en misschien zelfs te pleiten voor uitbreiding. Wat ik ook nog wil delen: De winkel van Boer Duijndam is succesvol. Ik ben daar blij mee en fiets er zelf ook regelmatig heen voor biologische boodschappen. Een deel van de klanten komt echter met de auto en als je nu het weiland in kijkt, zie je dus regelmatig een of meer auto’s dwars door dat mooie beeld heen rijden. Misschien kan er wat aan deze zichtlijn gedaan worden met bijvoorbeeld autohoge bosschage?
  • Helaas zit ik overvol met andere aktiviteiten en verplichtingen, dus ik beschouw mijzelf daarom als een passieve sympathisant

Vervolg

Naar aanleiding van deze reacties kunnen we samen kijken hoe je bovenstaande inbreng concreet kunt maken. Stuur een email aan info@buytenhouttafel.nl.

Heb jij de enquête nog niet ingevuld en wil je dat alsnog doen?
Ga naar de enquête > 

error: Content is protected !!