Tijdspad

Tijdspad

Tijdspad Buytenhouttafel

2021

Maart 2021

De visie op Buytenhout West, die we met velen van jullie maakten en in de zomer van 2019 lanceerden, komt weer tot leven. 2021 begon goed met een tafelbijeenkomst over ondernemersinitiatieven. Weliswaar niet ‘live’, maar in een digitale versie van het gebied waar we aan kleinere tafels van gedachten konden wisselen. Met alle beperkingen van het platte scherm, werkte dat naar ons idee best goed. We hopen daarmee ruimte te hebben gegeven voor de uitwisseling van ideeën, zorgen, hoofdbrekens en zoektochten. We weten in ieder geval dat er nieuwe contacten zijn gemaakt. Jullie bijdragen aan de enquête over jullie wensen, en de emails die we soms ontvingen, waren ook weer een mooie bron van uitwisseling.

De leidende vraag bij dit alles is hoe de visie gaat ‘landen’ in het gebied: in concrete projecten en initiatieven, in politieke keuzes en beleid, in nieuwe vergezichten en programma’s. De Buytenhouttafel is ervoor om de uitwisseling hierover verder te brengen. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij is het voor ons belangrijk dat iedereen betrokken en alert blijft – de Buytenhouttafel vervangt immers niet het democratisch proces dat ook gewoon doorgaat. Ook alle organisaties, verenigingen en oplettende individuen in en rond Buytenhout blijven vanuit hun eigen belang, kennis, netwerk, en ervaring hun rollen spelen.

Lees de nieuwsbrief van maart 2021

 

18 maart 2021

Donderdag 18 maart was de tweede bijeenkomst ‘Samenwerken vanuit de Buytenhout-visie’. Aan tafel zaten ondernemers en organisaties uit het gebied en mensen die betrokken zijn of mee willen praten over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Lees de terugblik

 

14 januari 2021

Tafel Nieuws! Op 14 januari was de eerste virtuele Buytenhouttafel. En dat was niet zomaar een online bijeenkomst. Deelnemers konden plaatsnemen aan de plas van het Delftse Hout, op het bankje bij het hondenstrand in de Dobbeplas of aan de rand van het Bieslandse bos, uitkijkend over het open landschap van de polder. 

Lees de terugblik en bekijk de initiatieven

2020

23 december 2020

Waar is 2020 gebleven? We hebben in 2019 een geweldige klus geklaard, resulterend in de presentatie van het magazine Buytenkansen met daarin de visie voor Buytenhout-West Na die grote hoeveelheid werk hebben we even afstand genomen om bij te tanken en te volgen hoe de visie opgepakt zou gaan worden. Echter in maart kwamen we in de eerste lockdown en vanaf toen verliep alles anders dan we konden voorzien. Ook voor de Buytenhouttafel. Het organiseren van tafelbijeenkomsten was geen optie meer. In de zomer leek het alsof we weer voorzichtig actie konden ondernemen maar de vakantieperiode leende zich er niet voor om weer op te starten. Eigenlijk rolden we toen zo weer de volgende lockdown in. Een digitale vorm leek niet ideaal. We werden al zoveel geconfronteerd met online meetings en wij Buytenhouters zijn meer van het fysieke contact waarbij we bij voorkeur in ‘ons’ gebied bij elkaar komen.

Nu fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijkheid zijn, willen we toch de digitale handschoen oppakken, maar dan wel op een Buytenhoutse manier. Evelien Olyslagers is de organisatorische en creatieve denk- en doekracht bij het kernteam geworden en we zijn dan ook heel blij dat we, dankzij haar inzet,  een nieuwe tafel kunnen aankondigen. En dat is niet zomaar een tafel! We hebben een unieke virtuele Buytenhouttafel gemaakt, waar je plaats kunt nemen in ‘ons’ gebied. Wij hopen jullie daarmee te verrassen, te boeien en weer opnieuw te verbinden aan het proces dat zo belangrijk is voor ons gebied. Ieders rol, mening, kennis en energie is van essentieel belang om Buytenhout verder tot wasdom te brengen. De grote lijnen hiervoor hebben we (jullie!) prachtig omschreven in onze visie. Op 14 januari is de eerste bijeenkomst aan deze digitale tafel. Die is speciaal bedoeld voor ondernemers en organisaties in het gebied. Maar we bereiden intussen ook tafels voor die voor de hele Buytenhout-gemeenschap interessant zijn.

Lees de nieuwsbrief van 23 december 2020

 

2019

14 november 2019
We hebben de gebiedsvisie gelanceerd in de vorm van het magazine ‘BuytenKansen. Daarmee sloten wij met elkaar het project ‘Ontwikkeling gebiedsvisie BuytenHout-West’ af.
Bekijk het filmpje en lees het magazine Buytenkansen.

23 september 2019
De gebiedsvisie is definitief en hier als PDF te lezen. Een enorme inspanning van ons kernteam! Van de visie wordt ook een magazine gemaakt ‘BuytenKansen’ met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over het Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie half november. Deze datum staat vooralsnog op donderdag 14 november in de planning.

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie. We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties en per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan, en in welk deel van de definitieve tekst dit onderdeel te vinden is. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld. We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties heeft best lang geduurd, waardoor sommige inzenders misschien vinden dat ze nogal lang hebben moeten wachten op antwoord. Er is in de definitieve gebiedsvisie nogal wat veranderd, zowel aan de inhoud als aan de manier van presenteren. Daar is veel tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, in avonduren en weekenden, en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.

4 juli 2019
We hebben een gezellige informele borrel gehad waar we iedereen een kaart hebben uitgedeeld met daarop de link naar de Gebiedsvisie Buytenhout-West en een zakje gemengd bloemenzaad met de symbolische toelichting dat  de visie nog moet groeien. Het proces is nog niet afgerond maar start eigenlijk pas hier.  Studenten van Universiteit Wageningen gaven daar ter plekke een mooi concreet voorbeeld van op het gebied van mobiliteit en hoe je daar op de Korftlaan een invulling aan zou kunnen geven. De gebiedsvisie  is ook formeel overgedragen aan de wethouders Pijnacker-Nootdorp: Ilona Jense, Peter Hennevanger en de wethouders Delft Martina Huijsmans en Stephan Brandligt. Zij bedankten de ruim 55 aanwezigen voor hun bijdragen hieraan. Zij hebben in dit traject meer aan de zijlijn gestaan maar wel met belangstelling gekeken en gezien hoe er geworsteld werd met de diverse vraagstukken en opgaven . Ook hoe groot de betrokkenheid was. Zij besloten hun verhaal dat het nu aan de gemeenten is om deze visie in te passen/te vertalen naar hun eigen omgevingsvisies

23 mei 2019
Tijdens de bijeenkomst van 23 mei 2019 is de conceptversie van de gebiedsvisie Buytenhout West gepresenteerd, is het hele proces nog een keer doorgenomen en zijn alle keuzes die gemaakt zijn toegelicht. Reacties op het stuk zijn welkom per mail en uiterlijk tot 6 juni. Het verslag hiervan kun je hier terugvinden! Ook is er een leuke groepsfoto gemaakt van de deelnemers met dank aan Aad Derwort van Primo!Studio

28 maart 2019
Er was een extra kennissessie over biodiversiteit en landbouw. Door verschillende sprekers werden ideeën en kennis uitgewisseld. Al met al een stevige avond waarbij het er vooral om ging na te denken over hoe we deze kennis op een slimme manier kunnen toepassen in de langetermijnvisie voor dit gebied. Bekijk de presentaties van 28 maart en lees het verslag:

Presentatie Anne Koning 28 maart 2019
Presentatie Job Wittens 28 maart 2019
Presentatie Dinny Tubbing 28 maart 2019
Presentatie JP Wagenaar 28 maart 2019
Presentatie Richard Smokers 28 maart 2019

7 maart 2019

De extra kennissessie op 7 maart was zeer interessant. Met een groep van ca 25 deelnemers is er uitgebreid stilgestaan bij en kennis gedeeld over de onderwerpen Recreatie en Mobiliteit.
Bekijk de presentaties van 7 maart en lees het verslag.

Presentatie Diny Tubbing Delft
Presentatie Hans Voerknecht
Presentatie Laurens Engelbrecht
Presentatie Rik Grashoff
Presentatie Tinco Lyckelama
Prestentatie Kees van Wijk Pijnacker-Nootdorp
Prestentatie Rudi Van Venetie SBB

30 januari 2019
Op 30 januari 2019 was de 5e sessie met als thema: ‘Water als bloedsomloop van Buytenhout-West’. Het hele proces en al het opgehaalde tot nu toe is met elkaar gedeeld. De grote groep van ruim 70 aanwezigen werden bijgepraat  door Bert Satijn adviseur op het gebied van water, klimaatadaptatie, milieu en bodem, Harald ten Dam en  Ronald Bakkum van Hoogheemraadschap Delfland en door Rob en Ruben van het studenten Atelier.
Dromen, kansen en wat er allemaal speelt in het gebied met uitgangspunt water; het werd allemaal met elkaar besproken. In kleine groepjes en plenair. Lees het uitgebreide verslag hiervan. Onderstaand een impressie met  dank aan schitterende foto’s van Herman Zonderland.

2018

15 december 2018 – sessie 5
Op zaterdag 15 december was er een vijfde bijeenkomst; een winterwandeling & borrel. Het was een koude wandeling met mooie en leerzame verhalen onderweg. Na afloop een erwtensoep en wat te drinken om weer op te warmen in goed gezelschap. Een zeer geslaagde bijeenkomst!

1 november 2018 – sessie 4
Weer een bijzondere bijeenkomst met een hoge opkomst. Het doel van deze bijeenkomst was het experimenteel toetsen van de kernwaarden aan de hand van fictieve voorbeelden. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat kernwaarden nog niet voldoende scherp zijn om te bepalen of deze bepaalde  initiatieven/activiteiten kunnen versterken of juist verzwakken. Lees het verslag en alle foto’s.

26 september 2018 – sessie 3
Een opkomst van 65 betrokkenen; een mix van mensen die een  instantie of  (bewoners)organisatie vertegenwoordigen, ondernemer zijn in het gebied of gewoon geïnteresseerd zijn. Het kernteam BuytenHoutTafel had inmiddels een filosofie opgesteld van de Polders van Buytenhout en die werd gedeeld met de aanwezigen. De uitkomsten van de twee eerdere bijeenkomsten wordt gepresenteerd in een aantal waardekaarten en kernwaarden. Tijdens deze bijeenkomst worden de kernwaarden vastgesteld en gaat men aan de slag met vragen als; ‘Welk type waterbeheer draagt bij aan en toekomstbestendig Buytenhout?’ Ook thema’s als recreatie, mobiliteit, energie, afval en voedselproductie kwamen aanbod. Lees het volledige verslag.

20 juni 2018 – sessie 2
Op 20 juni 2018 was er een tweede bijeenkomst waarbij de resultaten van de eerste keer teruggekoppeld werden. De belangrijkste elementen van het gebied die uit de eerste sessie kwamen zijn dat het heel  contrastrijk, veelzijdig,  afwisselend is met ruimte, openheid, rust en drukte. Met een grote bio-diversietiet dooro.a. bossages, weiland, moeras en weiland . Kort om een plek voor iedereen en vele soorten activiteiten. In deze sessie wordt ook gekeken naar de sociaal-culturele, economische en verblijfskwaliteiten. Wederom werden de groep naar buiten gestuurd en deelden zij na afloop hun bevindingen met elkaar. Als de organisatoren al niet verrast waren door wederom een hoge opkomst dan was het wel door de uitkomst. Lees verder het complete verslag.

30 mei 2018
Op 30 mei werd er een eerste sessie georganiseerd waar ca 50 deelnemers aanwezig waren. Er werd toegelicht hoe het proces er uit  zou zien. Vervolgens werden de deelnemers buiten aan het werk gezet om veldverkenningen doen om  op te halen wat zij de belangrijke eigenschappen en kwaliteiten vinden van dit mooie stuk landschap. Lees het verslag van deze  1e sessie

Buytenhoot West

23 april 2018
Inititatiefnemers van de BuytenHoutTafel hebben op 23 april 2018 een intentieverklaring getekend met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap als eerste stap naar de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Buytenhout-West.

Ondertekening Intentieverklaring
Ondertekening Intentieverklaring

De BuytenHoutTafel heeft samen met Sabrina Lindemann van Bureau Optrek afspraken gemaakt hoe het proces om te komen tot een gebiedsvisie vorm zou moeten krijgen. Belangrijkste  aspect; het moet van onderaf gedaan worden en iedereen mag meedoen. In dit proces wordt de methode van ontwerpend onderzoek gebruikt en wordt opgeknipt in verschillende fases.

error: Content is protected !!