Tafelverslag 1

Tafelverslag 1

De BuytenHoutTafel heeft op 9 oktober een bijeenkomst georganiseerd, waar meer dan 50 mensen aanwezig waren. Centraal en uitgebreid zijn daar de plannen van Josje Duijndam aan de orde geweest voor een Stiltebos. De BuytenHoutTafel bood haar met deze bijeenkomst een podium om haar plannen toe te lichten. Er was een uitgebreide, geanimeerde en constructieve discussie langs een drietal thema’s: bezwaren, suggesties en kansen.

 

Stiltebos
Josje Duijndam wil een Stiltebos ontwikkelen ter hoogte van de van Bieslandseweg 2. De plannen met een retraitecentrum zijn in een vergevorderd stadium. Het centrum biedt de mogelijkheid voor meerdaagse retraites met logies in de sfeer van kloostercellen. Het polderlandschap is leidend voor de inrichting van het Stiltebos, de 10 ha waarop het centrum gepland is. Het gebied, dat toegankelijk blijft, moet een overgang vormen van het weidelandschap naar het bos van Staatsbosbeheer. Intussen is er bij de gemeente een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het retraitecentrum. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het plan www.stichtingdeverstilling.nl.

Waarom een Stiltebos?

Josje: ‘’In het prikkelrijke westen is de stilte schaars. De technische vooruitgang maakt het tempo van leven aanzienlijk hoger en het toenemende aantal prikkels die de hersenen moet verwerken geeft een maatschappij waar burn-out een normaal verschijnsel is geworden. Een antwoord hierop is onder andere het bieden van stilte en dit integreren in het dagelijkse leven.’’

Enkele punten die er op de bijeenkomst uitsprongen, waren de volgende.

  • De plannen gaan om een Stiltebos, het inrichten van de 10 ha in een groene, rustgevende ruimte en om een retraitecentrum voor bezoekers. Beide onderdelen vormen een eenheid en kunnen elkaar versterken. Daarbij komt dat een retraitecentrum nodig is voor een verantwoorde financiële exploitatie.
  • Het retraitecentrum biedt overnachting aan maximaal 20 personen. Stilte en retraite, daar gaat het om. Een drank -en horecavergunning wordt daarom niet aangevraagd, als niet passend daarbij.
  • Stilte en retraite zijn niet gediend bij een heel groot centrum. Een toekomstige uitbreiding van het centrum past daar niet bij. Bij te veel deelnemers lijden stilte en retraite. Er is voor uitbreiding ook geen prikkel uit een oogpunt van meer winst. Voor de exploitatie komt er namelijk een stichting zonder winstoogmerk .
  • Veel mensen ervaren de verkeersdruk in het gebied al als te groot. Het centrum kan die druk extra verhogen. Deze zal volgens de plannen beperkt zijn. Het centrum zelf is eigenlijk alleen bereikbaar per voet en per fiets, er komt geen parkeerplaats voor auto’s op de 10 ha van het Stiltegebied. Automobilisten moeten gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen in het Bieslandse Bos. De (bestaande) verkeersdruk kan en zal een oplossing moeten krijgen bij het opstellen van de Gebiedsvisie die de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp de komende tijd moeten opstellen. De BuytenHoutTafel wil daarbij een centrale rol vervullen waarbij ook de omwonenden en belanghebbenden van het gebied kunnen participeren.
error: Content is protected !!