Tafelbijeenkomsten 2021

Tafelbijeenkomsten 2021

Tafelbijeenkomsten 2021

12 mei 2021

Bieslanddagen 2.0 
Na 13 jaar is het tijd om de Bieslanddagen te vernieuwen. De diversiteit aan activiteiten van de Bieslanddagen draagt bij aan natuurbeleving en natuureducatie voor jong en oud. Deze bijeenkomst is een initiatief van Stichting Bieslanddagen. Er is een nieuwe visie onder de naam Bieslanddagen 2.0. De stichting vraagt tijdens deze tafelbijeenkomst input om de vernieuwde Bieslanddagen te verbinden met de kernwaarden van de Buytenhout-visie.

Datum volgt

Mobiliteit en Bereikbaarheid
De gebiedsvisie bespreekt verschillende problemen en uitdagingen die spelen in Buytenhout-West. De kerngroep wil over een aantal van die thema’s tafelsessies organiseren om te discussiëren over oplossingsrichtingen en initiatieven te stimuleren. De eerst volgende tafel die we voorbereiden gaat over mobiliteit. Hoe kunnen we samenwerken om de problematiek van de toenemende verkeersdrukte aan te pakken?

18 maart 2021

Vervolgtafel ‘Samen ondernemen vanuit de Buytenhout-visie’
Het kernteam faciliteerde een vervolgtafel voor gebiedsgebonden ondernemers en organisaties en anderen die betrokken willen blijven of mee willen praten over dit onderwerp. Het doel van deze vervolgtafel was hoe organisaties een verbinding kunnen maken met de kernwaarden als kompas.

14 januari 2021

Samen ondernemen vanuit de Buytenhout-visie
Vele organisaties, initiatieven en ondernemers houden Buytenhout-west levend. Hoe kunnen ondernemers en organisaties nog meer verbinding maken? Hoe kunnen zij elkaar versterken, kennis delen en elkaar aanvullen met de kernwaarden van onze gebiedsvisie als vertrekpunt?

error: Content is protected !!