Tafelbijeenkomst 22 juni 2022

Tafelbijeenkomst 22 juni 2022

Tafelbijeenkomst 22 juni 2022

“Buyten het boekje denken” over mobiliteit

Er kwam weer heel veel energie los, tijdens de speciale tafelbijeenkomst over mobiliteit op 22 juni. We hadden niet voor ogen de mobiliteitsproblematiek in Buytenhout op te lossen, wèl wilden we, als vanouds, een stevig gesprek voeren over hoe de mobiliteit en infrastructuur in het gebied er in de toekomst uit konden zien. En dat lukte, want er zijn veel verschillende inzichten besproken en er is veel creativiteit losgekomen. Waarvan acte in bijgaand verslag, dat een samenvatting is van de reacties op de presentatie van studenten van Wageningen Universiteit.

In het late voorjaar van 2022 hebben studenten onder begeleiding van het kernteam van de Buytenhouttafel gewerkt aan ideeën voor mobiliteit in Buytenhout. Want de kernwaarden, op basis waarvan we met Buytenhouters een gebiedsvisie formuleerden en uitwerkten, lijken vaak op gespannen voet te staan met mobiliteit en de infrastructuur die nodig is voor alle recreatieve en andere activiteiten in het gebied. Om die spanning niet te negeren, maar juist aan te gaan, heeft het studententeam onderzocht hoe oplossingen voor de problematiek rond mobiliteit de kernwaarden kunnen versterken. Hoe kunnen in de toekomst meer mensen in het gebied recreëren zonder dat hun mobiliteit naar het gebied toe en binnen het gebied afbreuk doet aan het unieke karakter van Buytenhout? Het team is daarbij uitgedaagd soms ook ‘Buyten het (gebaande) Boekje’ te denken. Om verder te kijken dan de problemen van nu en oplossingen te verkennen die misschien te radicaal lijken of zelfs zijn, maar wel het denkraam verruimen over wat er in het gebied op lange termijn nodig en mogelijk is. Hun rapport, via deze link te vinden, doet verslag van hun ideeën.

WAT NU!?

We (kernteam) sturen dit verslag en het rapport naar de deelnemers van de tafelsessie, maar ook naar de betrokken gemeenten. Die laatste waren nu niet vertegenwoordigd, maar zijn ongetwijfeld geïnteresseerd in de rijkdom aan mogelijkheden die de revue is gepasseerd. Het is mogelijk om recht te doen aan de kernwaarden in het gebied, als het verkeer en de infrastructuur in het gebied in de toekomst niet vrij spel krijgen. De discussie op 22 juni was een prachtige opmaat naar een vervolg en die bal spelen we graag door.

error: Content is protected !!