Tafelbijeenkomst 18 maart 2021

Tafelbijeenkomst 18 maart 2021

Vervolgtafel 18 maart 2021

‘Samen ondernemen vanuit de Buytenhout-visie’

Vele organisaties, initiatieven en ondernemers houden Buytenhout-west levend. Tijdens de start van de Buytenhouttafel hebben veel ondernemers elkaar gevonden. Zij zijn in de loop van 2018 en 2019 al verschillende keren bij elkaar gekomen om te verkennen hoe ze de kernwaarden kunnen versterken. Deze ondernemers leveren vanuit hun eigen expertise en visie een bijdrage aan het gebied.

Een samenwerking waarin de delen het geheel versterken en het geheel de delen.
Hoe kunnen ondernemers en organisaties nog meer verbinding maken? Hoe kunnen zij elkaar versterken, kennis delen en elkaar aanvullen met de kernwaarden van onze gebiedsvisie als vertrekpunt?

Over deze vervolgtafel

Donderdag 18 maart was de tweede online tafelbijeenkomst ‘Samen ondernemen vanuit de Buytenhout-visie’. Aan tafel zaten ondernemers en organisaties die werkzaam zijn in het gebied,  maar ook mensen die betrokken zijn of mee willen praten over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Bij de eerste online bijeenkomst van 14 januari leerden ondernemers en organisaties elkaar kennen en werden middels inspiratiesessie ideeën gedeeld. In de vervolgtafel van 18 maart hebben we de kernwaarden als kompas ingezet om te kijken naar de huidige werkzaamheden/het huidige aanbod van organisaties en ondernemers in het gebied. De zes kernwaarden van de visie waren hierbij leidraad.

Het is een uitdaging om de zes kernwaarden te verbinden met de organisatie en de activiteiten die worden aangeboden. Op het podium gingen José Linders, Josje Duijndam en Margriet Knospe met elkaar in gesprek over hun organisatie en de activiteiten die ze te bieden hebben. Waar versterkt het de kernwaarden? En waar schuurt het de kernwaaraden? Het was een mooi en open gesprek om daarna in groepjes van maximaal 4 met elkaar in gesprek te gaan.

Deelnemers waren vooraf ingedeeld in ‘ons’ gebied. In het Stiltegoed werd bijvoorbeeld een gesprek gevoerd over ‘Samenwerken op beheer’. In het Delftse Hout werd gesproken over hoe we het aanbod van bezoekers konden verbinden en bij het Vogeluitkijk punt werd gesproken over het versterken van de biodiversiteit en hoe je als organisatie daar aan kunt bijdragen. 

Enkele voorbeelden die besproken zijn: 

  • Bewonersvereniging de Bras is momenteel actief in het gebied bezig met beheer. Bijvoorbeeld het speelbos. 
  • Het BuytenVitaal-pakket is een onderzoek geweest tussen ondernemers en organisaties hoe je de kernwaarden concreet in de praktijk kunt brengen. 
  • Er is een heel praktische voorbeeld van een heg waar samen aan gewerkt kan worden. 
  • Het voedsel dat verbouwt wordt door BuitenLeeft en wat overblijft kan cateraar Rode Rozen en Tortilla’s overnemen. 
error: Content is protected !!