Persbericht overhandiging visie

Persbericht overhandiging visie

Gebiedsvisie aangeboden aan wethouders Delft en Pijnacker-Nootdorp

‘Buytenhout West kan nu echt stappen zetten’

De toekomst van Buytenhout West staat sinds kort officieel op de politieke agenda van Delft en Pijnacker-Nootdorp. Met de overhandiging van de link naar de gebiedsvisie aan de wethouders Peter Hennevanger (D66 Pijnacker-Nootdorp), Ilona Jense (VVD Pijnacker-Nootdorp), Stephan Brandligt (GroenLinks Delft) en Martina Huijsmans (D66 Delft), legden de initiatiefnemers de definitieve link tussen publiek en politiek. ‘Dit is voor ons een belangrijke marker, een nieuw begin’, zegt Gé Kleijweg namens de BuytenHoutTafel.

Delft, 4 juli 2019

Het voltooien van de gebiedsvisie op Buytenhout West heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Bijna letterlijk tijdens de vele sessies die de BuytenHoutTafel aan de toekomst van het gebied heeft gewijd. Het groengebied tussen Delft en Pijnacker-Nootdorpis voor veel verschillende partijen van groot belang. Zij hebben in het afgelopen jaar allemaal hun input aan de gebiedsvisie geleverd. “De voltooiing was een emotioneel moment”, herinnert Gé Kleijweg zich. “En dat geldt ook voor dit moment, waarop we onze visie op de toekomst van Buytenhout West met de politiek mogen delen.”

Uniek en samen                                                                                                                           

In het gebied waar bewoners, recreanten, natuurbeheerders en ondernemers verschillende belangen hebben, valt het volgens de opstellers van de gebiedsvisie niet mee om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wethouder Hennevanger: ‘Ik ben onder de indruk van de toewijding die ik hier ervaar. Hoeveel er is bereikt en met hoeveel betrokkenheid. Er springen wat mij betreft twee begrippen uit: ‘een uniek gebied’ en ‘samen’. Nu is de uitdaging: hoe vertalen wij dit als politiek naar onze veel grotere en bredere omgevingsvisie? Ik denk niet dat we dat zomaar kunnen zonder daar met de BuytenHoutTafel over in gesprek te blijven.’

Wethouder Jense geeft aan dat de gebiedsvisie inspirerend werkt: ‘Wij gaan dit document vertalen naar saaie beleidsdocumenten, maar wat ik er inmiddels van heb gezien geeft inspiratie en het idee dat we er van de zomer hard over na gaan denken en er iets moois van maken. Samen!’

Studentenvisie

Ook de Delftse wethouders Brandligt (‘Het is geweldig dat we nu al meteen kunnen doorpakken’) en Huijsmans (‘Dit is een inspiratie om onze gezamenlijke omgevingsvisies vorm te geven’) zijn blij met de inspanningen van de BuytenHoutTafel. Vooral het feit dat tijdens de vele discussiemomenten het algemeen belang van Buytenhout West voorop heeft gestaan, is wat de politici betreft lovenswaardig.

Aan het eind van de bijeenkomst op Stadsboerderij BuytenDelft aan de Korftlaan, gaven studenten van Universiteit Wageningen (Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning) hun visie op het thema mobiliteit in Buytenhout West. De interesse van deze groep in de toekomst van het gebied stemt Gé Kleijweg meer dan tevreden: ‘Deze generatie moet het straks allemaal concreet maken wat wij hier bespreken. Als ik dan zie hoe enthousiast ze daar mee bezig zijn, dan word ik daar echt blij van.’

 

error: Content is protected !!