Over de Buytenhouttafel

Over de Buytenhouttafel

Over de Buytenhouttafel

BuytenHoutTafel is een platform voor bij het gebied betrokken burgers, bedrijven en organisaties om samen te werken en van elkaar te leren. We organiseren tafelbijeenkomsten waarin we met elkaar van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen in het gebied. En over wat er nodig is – en wat we samen kunnen doen – om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. De zes kernwaarden, die tijdens het ontwikkelen van de gebiedsvisie zijn geïdentificeerd, zijn onze leidraad voor toekomstige tafelbijeenkomsten.   

Buytenhout-West is een bijzonder groen gebied dat grenst aan Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Land in de stad. Met bijzondere natuur, duurzame landbouw en allerhande bedrijvigheid. En volop mogelijkheden voor recreatie, rust en ontspanning. 

De Buytenhouttafel is een initiatief van de Vrienden van Biesland. In 2016 hebben de vrienden van Biesland in een bijeenkomst een eerste stap gezet voor een Buytenhouttafel. In 2018 en 2019 heeft het burgerinitiatief BuytenHoutTafel met inbreng van zo’n 150 deelnemers een duurzame visie voor dit gebied ontwikkeld. Er ontstond een kernteam dat de ontwikkeling van de gebiedsvisie heeft gecoördineerd. Eind 2019 is de visie opgeleverd aan alle deelnemers en de betrokken overheden. In november 2020 hebben de overgebleven kernteamleden Gé Kleijweg, Richard Smokers en Marleen Buizer besloten om in 2021 nieuwe tafelbijeenkomsten te organiseren. Daarbij is Evelien Olyslagers sindsdien de organisatorische en creatieve denk- en doekracht bij het kernteam geworden.

Heb je vragen of een idee voor een tafelbijeenkomst met de kernwaarden van onze gebiedsvisie als vertrekpunt? Neem dan contact met ons op.

error: Content is protected !!