Ontwikkelingsfases gebiedsvisie

Ontwikkelingsfases gebiedsvisie

Tijdspad april t/m maart 2019
 (wijzigingen voorbehouden)

Bij dit proces wordt de methode van ontwerpend onderzoek gebruikt wordt. Een methode waarbij de informatie zo breed mogelijk door diverse betrokkenen wordt opgehaald en d.m.v. verschillende sessies en middels gemeenschappelijk keuzes gedurende het proces getrechterd wordt  tot fundament voor de gebiedsvisie. Dusdanig dat die visie niet alleen een tekstueel document is, maar tot stand is gekomen door een levendig proces en gedragen wordt door vele verschillende partijen.

Fase 1  Kernwaarden en kwaliteiten van gebied gezamenlijk benoemen en zichtbaar maken
(Drie bijeenkomsten realiseren voor zomer 2018, april t/m juni)

  1. Bijeenkomst 1: Welke stakeholders zijn bekend? Welke zitten in het netwerk en welke ontbreken?
  2. Bijeenkomst 2+3: Samen met diverse stakeholders (ondernemers, bewoners, gebiedsbetrokkenen, overheid en andere belanghebbenden) via gebiedsverkenningen (expedities door Buytenhout West) en in dialoog de gebiedskernwaarden van Buytenhout West benoemen en zichtbaar maken in een kaart van het gebied.

 

Fase 2 Waardenkaarten en toekomstdromen
(Twee bijeenkomsten in september/ oktober)

  1. Bijeenkomst 4: Visuele waardenkaarten met een brede groep belanghebbenden en geïnteresseerden bespreken, waarin de oogst uit sessies 2+3 verwerkt is. Gezamenlijk specifieke kernwaarden benoemen.
  2. Bijeenkomst 5: Met diverse stakeholders denkrichtingen en mogelijke strategieën ontwikkelen om te komen tot toekomstdromen / vergezichten voor Buytenhout West.

 

Fase 3
(Twee bijeenkomsten in november/ december)

  1. Bijeenkomst 6: Scenario’s worden aangevuld met thema’s die voor Buytenhout West belangrijk zijn, zoals circulaire economie, mobiliteit, recreatie, water etc.
  2. Bijeenkomst 7: Keuzes maken! Uit de veelheid 1 scenario kiezen met de meeste potentie en handelingsperspectief.

 

Outline opzetten voor de  gebiedsvisie

  1. Verslagen van de eerdere sessies samen met de tekstschrijver uitwerken tot een outline van de gebiedsvisie. De oogst uit dit proces is het fundament voor de gebiedsvisie.

 

Fase 4
(januari / februari/ maart 2019)

  1. Het schrijven van de gebiedsvisie zal aansluitend aan de vaststelling outline plaatsvinden. Gebiedsvisie klaar in maart 2019 o.v.b.

 

Optie:
Publieksmoment om resultaat te presenteren en openbaar te bespreken.

 

 Meer weten over dit proces?
Neem dan contact op met de BuytenHoutTafel: info@buytenhouttafel.nl.

error: Content is protected !!