Kernwaarden

Kernwaarden

1. Land in de stad

Groene long, natuur in relatie met de stad, klimaatadaptatie, actief en passief recreëren (passend bij aard van het gebied)

Buytenhout-West is een groene long te midden van sterk verstedelijkte gebieden; een uitnodigende plek voor jong en oud, voor verschillende activiteiten en functies, waar je van alles kunt doen. Het is een veelzijdig groen –blauw gebied, waar landbouw, natuurlijke rijkdom, recreatie en rust elkaar vinden en ruimte bieden aan een veelheid van mensen en activiteiten. Deze groene long is voor mens en natuur onmisbaar, zij zorgt voor een prettig leefklimaat; zonder dit kwetsbare natuurlijke fundament is er geen gezonde stad.

 Waarde heeft betrekking op:Geografische ligging/(betekenis in) netwerk, Diversiteit, Gezondheid, Natuurbehoud, Beheer, Sociale verantwoordelijkheid, Klimaatadaptatie 

2. Plek voor onthaasten en ontspannen

Openheid, ruimte om je heen, groen, sereniteit, stilte, balans tussen mens en natuur

In een wereld met toenemende onrust en drukte is rust en ruimte een schaars goed dat alleen maar belangrijker wordt. In Buytenhout is de rust en de ruimte in een gevarieerd landschap een kernkwaliteit; hier kunnen we onthaasten en ontspannen.

 Waarde heeft betrekking op: Beleving, Gezondheid, Welzijn, Prikkel-arm

 3. Ecosystemen met hoge biodiversiteit

Variatie en afwisseling, zichtlijnen, doorkijkjes, weidsheid, groen & water & lucht, ruimte voor het oog

 Het veelzijdige landschap van Buytenhout-West omvat onder meer polders en weiden, bos, parken, moerassen, watergangen en plassen. Door de kwaliteit en veelheid aan biotopen en geleidelijke overgangen herbergt het gebied een verrassend grote hoeveelheid planten en dieren op het land, in het water en in de lucht. De afwisseling in landschapstypen zorgt voor contrast en variatie met bijzondere doorkijkjes en uitzichten. De verschillende landschapstypen maken verschillende vormen van recreatie mogelijk. Behoud en versterking van deze landschappelijke veelzijdigheid zijn essentieel.

 Waarde heeft betrekking op: Ecologie, Vergroten van biodiversiteit, Beheer, Klimaatbestendig, Natuurwaarden

4. Samenhang: delen versterken het geheel, het geheel versterkt de delen

Initiatieven en activiteiten die elkaar en het gebied versterken (passend bij aard van het gebied). Bevorderen van natuurlijke balans

 Het is belangrijk dat activiteiten, initiatieven, gebruik en functies toegevoegde waarde hebben voor het gehele gebied Buytenhout-West en de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Zij versterken in wederzijdse wisselwerking elkaar en het gebied en daarmee de sociaal,-ecologisch en economische vitaliteit. Dit reikt verder dan het gebied zelf en neemt in beschouwing hoe activiteiten, initiatieven, gebruik en functies ook invloed hebben op de bredere omgeving en op mondiale vraagstukken (zoals bijvoorbeeld het klimaat).

 Waarde heeft betrekking op: Holistische visie, Zorg voor kwetsbare waarden, Actief en verantwoordelijk Beheer

5. Cultuur-historisch open landschap

Behoud van cultuur-historisch landschap, zichtlijnen, weidsheid, ruimte voor het oog, historie, verhalen

Je kunt nog steeds restanten herkennen van het oude polderlandschap in Buytenhout, de molens van het droogmalen, sloten en dijken, de weilanden met de koeien en de boerderijen van Klein Delfgauw. Het zijn sporen van menselijk handelen in het verleden die verhalen vertellen en van grote waarde zijn voor het heden. Deze sporen zijn, samen met de karakteristieke openheid van het landschap, het water en de vrije uitzichten, kenmerkend voor dit polderlandschap en deze willen we behouden en versterken.

 Waarde heeft betrekking op: Cultuur-historie, Levend erfgoed, Beheer

6.Verbondenheid

Collectieve verantwoordelijkheid nemen; verbindingen met elkaar, met de omgeving, de bodem, de geschiedenis, betrokkenheid, zorg dragen

 Buytenhout-West is een kwetsbaar ecosysteem ten midden van stedelijkheid. Actieve bewoners, gebiedsgebruikers en betrokken (gebiedsgebonden) bedrijven nemen, vanuit een gevoel van verbondenheid met, en zorg voor het gebied en met elkaar, verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig Buytenhout-West. Dat doen zij op sociaal, ecologisch en economisch niveau.

Waarde heeft betrekking op: Sociale cohesie, Engagement, Betrokkenheid en bewustzijn, Leren, Eigenaarschap, Waardecreatie, Sociaal beheer, Toekomstbestendigheid, Beheer

error: Content is protected !!