Intentieverklaring gebiedsvisie

Intentieverklaring gebiedsvisie

Maandag 23 april 2018

De Intentieverklaring Gebiedsvisie BuytenHoutTafel is ondertekend!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel maakt zelf gebiedsvisie voor groot groengebied

Maandag 23 april hebben de gemeente Delft, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en het burgerinitiatief BuytenHoutTafel, de intentieverklaring Gebiedsvisie BuytenHoutTafel ondertekend op ludieke wijze in het hart van het gebied. Een lang gekoesterde droom komt nu in een stroomversnelling terecht. Hiermee wordt een eerste stap gezet om gezamenlijk met burgers, gebiedsbetrokkenen en omliggende gemeentes, een toekomstvisie te ontwikkelen voor het westelijk deel van Buytenhout.

‘We beseften dat het groen om ons heen langzaam aan het verdwijnen is door steeds meer bedrijvigheid, toenemend toerisme en oprukkende bebouwing. Hoe ziet de toekomst eruit? Natuurlijk willen we er dan ook van blijven genieten, recreëren en ondernemen. Vanuit de Stichting Vrienden van Biesland, vanwaar dit initiatief ontstaan is, weten we dat er al grote betrokkenheid is bij het gebied. Dat krijgt nu een nieuwe impuls door samen aan de BuytenHoutTafel duurzame toekomstscenario’s uit te werken en met elkaar te bedenken hoe we een kringloop-economie opgang kunnen brengen.’ Aldus voorzitter Gé Kleijweg.

Voor dit project hebben de initiatiefnemers Sabrina Lindemann aangetrokken om het proces te begeleiden. ‘We gaan met elkaar de kernwaarden vaststellen en verwerken in een gemeenschappelijke gebiedsvisie. Een ontwikkeling opgang brengen waarmee we de economische, sociaal-culturele en ecologische structuren in dit mooie poldergebied verbinden. Duurzaam in alle opzichten.’ Aldus Sabrina Lindemann.

Ondertekening Intentieverklaring Ondertekening Intentieverklaring Ondertekening Intentieverklaring Ondertekening Intentieverklaring

 

 

 

 

 

 

In juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenH

BuytenHoutTafel

out qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

error: Content is protected !!