Ingezonden brief Josje Duijndam dd 13 december 2018

Ingezonden brief Josje Duijndam dd 13 december 2018

Beste mensen,

Hierbij wil ik jullie uitleggen waarom het bouwen van een schuur in het Stiltegebied wettelijk mag en voor mij een noodzakelijke stap is.

In 2016, de periode dat de Buytenhouttafel nog opgericht moest worden, heeft de Provincie een openbare inschrijving uitgeschreven voor overname van de 10 hectare liggend in de Bieslandse Polder rond het perceel Bieslandseweg 2. Inschrijvers werd gevraagd om een plan te schrijven voor de inrichting en exploitatie van het gebied, dat moest aansluiten bij een aantal door de provincie gestelde eisen. Het zou qua inrichting een overgangsgebied tussen bos en weide moeten worden en het beheer zou biologische moeten zijn. De provincie heeft gekozen voor mijn plan van een Stiltegebied, midden in de drukke randstad, met als verdienmodel een retraitecentrum.

Het te realiseren retraitecentrum past echter niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft besloten om eventuele aanpassingen van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat er een nieuwe gebiedsvisie is. Wijzigingen zullen dan worden getoetst aan de nieuwe kernwaardes van het gebied, zoals we die nu aan de Buytenhouttafel vaststellen.

In het ingediende plan is een inrichtingsplan en beheerplan opgenomen. Onderdeel van het beheerplan is beweiding, maar er komt ook een gedeelte dat vaker gemaaid zal worden zodat het te gebruiken is voor yoga ed. Verder ben ik er verantwoordelijk voor dat het Stiltegebied onderhouden wordt en toegankelijk blijft.

Deze verplichtingen voor inrichting en beheer zijn van kracht vanaf het moment van overname van het gebied. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het gebied en voor het beheer, o.a. met schapen, heb ik een werkruimte in het gebied nodig. De bouw van een schapen- annex gereedschapsschuur ten behoeve van beheer van het gebied is toegestaan binnen het huidige bestemmingsplan. Omdat ik bij overdracht van het land verplichtingen ben aangegaan met de provincie heb ik gehandeld naar wat nodig is voor het nakomen van die verplichtingen en wat mogelijk is in het huidige bestemmingsplan.

Bij het ontwerp van de schapenschuur is echt ingezet op natuurlijke uitstraling. Het wordt opgetrokken van hout en ook het dak wordt van hout ,waardoor het zal vergrijzen en meer opgenomen worden in de omgeving.

Het stroom komt via zonnepanelen en water via een rietfilter uit de sloot.

Wat de zichtlijnen betreft staat het achter Hoeve Biesland en achter de Manege van Bieslandseweg 2. Wat de schuine zichtlijn betreft staat het achter een bomenpartij die echter nog wel moet gaan groeien.

Vanaf het fietspad naar Nootdorp is het wel zichtbaar , maar dat is redelijk in de verte , de breedte van de schuur is slechts 5 meter. Er worden een paar bomen gepoot om het beeld te breken.

Ik hoop dat ik zo wat duidelijkheid heb kunnen scheppen . Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik altijd te bereiken.

Josje Duijndam

Tel: 0644219752

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!