Filosofie van Buytenhout-west

Filosofie van Buytenhout-west

Filosofie van Buytenhout-west

Waar vind je een gebied als Buytenhout: een gevarieerd landschap te midden van stedelijkheid – een veelzijdige plek waar landbouw, natuurlijke rijkdom en rust elkaar vinden en ruimte geven aan een veelheid van mensen en activiteiten?

Buytenhout is zo’n plek – een dynamisch landschap, met polders, bos, moeras en park, bedrijvigheid, verrassend veel planten en dieren op het land, in het water en in de lucht  met bijzondere uitzichten en ontmoetingsplekken. Buytenhout is eigenlijk binnen: land in de stad.

Buytenhout zoals het is, is er niet vanzelf gekomen: actieve bewoners en bedrijven nemen er vanuit een sterk gevoel van verbondenheid met dat landschap, verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Inspelend op verstedelijking en klimaatverandering, bewust van de risico’s van het verdwijnen van plant- en diersoorten (insecten!), willen we dit bijzondere ‘land in de stad’ ook  voor de toekomst op een manier beheren en ontwikkelen die goed is voor het gebied zelf, en de voetafdruk buiten het gebied beperkt tot positieve waarden. Buytenhout gaat ook over hoe we omgaan met elkaar. Relaties tussen overheden en bewoners en bedrijven veranderen.

Buytenhout experimenteert met een grotere rol voor beweging van binnenuit het gebied. Zodat de ontwikkelingen niet als losse flodders de samenhang verstoren, maar steeds het geheel versterken. Dat doen we in contact met elkaar – zonder het altijd met elkaar eens te hoeven zijn, maar verbonden.

Die holistische filosofie is niet in een paar woorden samen te vatten, maar moeten we samen beleven, levend houden, koesteren, blijven experimenteren en leren, om dat unieke landschap te midden van de stedelijkheid te koesteren.

Holisme is het geheel van eigenschappen, tastbaar, biologisch, technisch, economisch, enz.) die niet alleen maar wel samen een geheel kunnen vormen

error: Content is protected !!