Eric Biesmeijer

Eric Biesmeijer

Eric BiesmeijerWat is jouw relatie met de BuytenHoutTafel?
Twee jaar geleden hebben de Vrienden van Biesland een ‘kerntaken-discussie’ gehad. Ik was toen interim voorzitter van de vrienden. Als een nieuwe taak heb ik toen het idee van een platform genoemd. Een platform van groene vrijwillersorganisaties, ondernemers en belangstellende burgers. Een platform voor ideeën en samenwerking om mee te helpen aan een duurzame samenleving. En een platform dat ook bestuurlijk invloed uitoefent op de gemeente en, zoals het opstellen een Omgevingsvisie. Een kerngroep heeft het idee toen inhoud en vorm gekregen. Via een laten-we-het-proberen (nee heb je, ja kun je krijgen) heeft het  geresulteerd in de BuytenHoutTafel die nu een Gebiedsvisie gaat opstellen. Een succesfactor is de diversiteit aan personen van de kerngroep geweest. Je vult elkaar aan en je toetst elkaars meningen.

Wat is jouw rol binnen het kerngroep van de BuytenHoutTafel?
Proberen de goede vragen te stellen.

Waarom ben je zo betrokken bij de BuytenHoutTafel?
Oei, laat ik het eens chique zeggen: Burgerinitiatieven – sommigen noemen het participatie – zijn van belang voor onze democratie. Wat ik bedoel? Lees dan bijvoorbeeld Sociaal doe-het-zelven, Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.

Wat is jouw favoriete plekje binnen het gebied van de BuytenHoutTafel?
Geen plekje, maar een plek: De BuytenHout als geheel, als een groen oase.

error: Content is protected !!