Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Van Vrijdagmiddag 17 mei vanaf 16.00 uur tot zondag middag 19 mei 17.00 uur is het Panorama Nederland in de debatzaal van het Prinsenkwartier te zien.

Vrijdag 17 mei -16.00 uur Meet-UP Panorama 2040

Het Panorama wordt op vrijdag van 16 uur tot 17 uur besproken in een Meet-UP met een inspirerende visie van Gé Kleijweg over de Buytenhout tafel; een initiatief voor een omgevingsvisie Buytenhout. Dat vormt een mooie start om te beginnen met een Panorama Delft 2040. Het Prinsenkwartier roept met jonge Delftse Ontwerpers vervolgens een ieder op om je voorstelling voor Delft in 2040 op een nieuw doek, we maken er een van 16m1 lengte, weer te geven.

Dit is een oproep aan Delftenaren, creatieven, kunstenaars, studenten en scholieren om te laten zien en te verbeelden wat hoe we Delft zien in 2040.

Experts zullen hun fantasie delen voordat iedereen de kans krijgt iets te schrijven, te plakken of te maken op het Panorama Delft. Natuurlijk is er tijdens het verbeelden voeding voor de inspiratie.

Wil je meedoen aan deze bijzondere Meet-UP, meld je aan via info@prinsenkwartier.nl onder vermelding van naam, telefoon nummer en Meet-UP Panorama.

 

Zaterdag 18 mei staat het Panorama Nederland in het teken van de manifestatie Ons Delft en is het te bezoeken vanaf 11.00 uur  tot 17.00 uur in de debatzaal op de 1e verdieping van het Prinsenkwartier.

Om 15.00 uur zal de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt een inleiding geven over het doel van het Panorama. Dit inspirerende toekomstbeeld voor Nederland in 2040 vormt een overzicht van alle Nederlandse milieus, van strand tot stad, van weiland tot bos en rivier.

Vervolgens zullen een aantal Delftenaren hun verbeelding laten spreken en wordt iedereen opgeroepen om de komende maanden mee te werken aan de verbeelding van Delft 2040 op allerlei manieren. Het Panorama Delft in wording kan daar voor gebruikt worden en zal na dit weekend verschillenden locaties in de stad aan doen. Iedereen is welkom.

Zondag 19 mei is het Panorama Nederland van 11.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken en kan er worden gewerkt aan het Panorama Delft in de debatzaal.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

 

error: Content is protected !!