De landschapecologische systeemanalyse (LESA) Bieslandse Bos & de Balij

Staatsbosbeheer is beheerder van het Bieslandse Bos (inclusief het Wandelbos en de Dobbeplas) en de Balij (Figuur 2.1). De twee terreinen zijn beide onderdeel van het grotere recreatie- en natuurgebied ‘Buytenhout’ gelegen tussen Den Haag en Zoetermeer (Figuur 2.2).). De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer onvoldoende geld gehad om de natuurwaarden van haar terreinen in stand te houden en te verbeteren. Inmiddels is er subsidie verkregen om verbeteringen uit te voeren. Staatsbosbeheer wil de komende jaren zorgdragen voor biodiversiteit, in spelen op recreatie behoeften en klimaatverandering. In dat kader wil Staatsbosbeheer een ontwikkelperspectief opstellen voor het recreatiegebied Bieslandse bos en de Balij voor de komende 5-10 jaar. Een belangrijk uitgangspunt is de natuurwaarden in balans te brengen met de recreatieve functies. Staatsbosbeheer heeft in deze context behoefte aan overzicht van de huidige natuurwaarden, barrières, knelpunten en de ecologische potenties. Daarom heeft Staatsbosbeheer Bureau Waardenburg gevraagd om van het gebied een Landschaps Ecologische SysteemAnalyse, afgekort LESA, uit te voeren.

Het volledige rapport is hier te lezen: 

https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/buytenhout/buytenhout-rapport-natuuronderzoek.pdf?la=nl-nl&hash=65FDAA510E84B7689B3B0AA7CB3E775E15FD5CB7

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!