Buytengeluiden door Diny Tubbing en Rob van Beek

Buytengeluiden door Diny Tubbing en Rob van Beek

Buytengeluiden met Diny Tubbing en Rob van Beek

In de rubriek Buytengeluiden delen Buytenhouters hun verhaal over de ontwikkelingen in het gebied. In deze Buytengeluiden gaan we in gesprek met Diny Tubbing en Rob van Beek. Diny is stadsecoloog en beleidsadviseur Groen en Rob is Assetbeheerder groen, water en recreatie bij de gemeente Delft. Betrokkenen binnen Buytenhout stelden ons vragen over het strandpad in het Delftse Hout. Daarom gaan we met Rob en Diny in gesprek over het hoe en waarom de keuzes rondom dit pad gemaakt zijn.

Rob: “Het Strandpad was een half verhard pad van het materiaal Gravier ‘d Or. Het was al jaren niet goed meer en is in de afgelopen 2 jaar erg verslechterd. Het moest hoognodig gerenoveerd worden en daarbij is opnieuw gekeken de functie die het pad volgens de gemeente Delft heeft en naar welk materiaal geschikt zou zijn.”

voor renovatie

na renovatie

Voor wie is dit pad aangelegd?
“De functie van het pad was en blijft wandelpad. Het is hier niet toegestaan om te fietsen, maar dat gebeurde ook toen er half verharding lag. Wij verwachten niet dat er nu meer gefietst gaat worden over dit pad. Door het asfalteren van het pad is de hele strandstrook beter toegankelijker voor mindervaliden. Er zijn deze zomer mindervalide P-plaatsen aangelegd op P2 – Toen zijn ook de routes naar het Strandpad geasfalteerd. In combinatie met het Pad van Viruly en het Strandpad is dit intensieve deel van de Delftse Hout goed ontsloten. Ook voor rolstoelen en rollators.”

Waar moeten jullie rekening mee houden bij het aanleggen van het wandelpad?
Het materiaal – Gravier ‘d Or is slecht bestand tegen intensieve/zware belasting – zeker in combinatie met natte omstandigheden. Doordat het vaker en heviger regent raakt de fundering van het pad verzadigd met water. Dan wordt de toplaag week en soppig en het is dan niet meer bestand tegen intensieve/zware belasting. De modderige toplaag en de plassen beperken ook het gebruik voor rolstoellen, rollators en kinderwagens.. Het Strandpad (is de officiële naam van dit pad)wordt nu ook zwaarder belast dan bij de aanleg werd voorzien – qua fundering en toplaagkeuze.

welke intensieve/zware belasting hebben we het?

Afval afvoer

“De afvalbakken die door kleine onderhoudswagens werden geleegd zijn vervangen door ondergrondse containers die met een grote vrachtwagen worden leeggezogen. De spoorbreedte van deze wagen is zo breed dat hij met de wielen de randen van het pad kapot rijdt. Bij elke bank moet hij uitwijken naar het aangrenzende gazon of strand.

Hulpdiensten
Er werd/wordt (mede door Corona) intensiever gesurveilleerd door het gebied, waarbij de politie met wagens (zelfs SUV) over het pad rijdt. Daarnaast heeft ook de brandweer regelmatig oefeningen op dit strand en komt dan ook met groot materieel.

Door het verzwaren van de fundering en toplaag is het niet nodig om het pad te verbreden. Het pad lijkt breder doordat het over de opsluitbanden gegroeide gras is verwijderd, maar de opsluitbanden staan nog op dezelfde lijn. De banken worden nog iets naar achteren geplaatst zodat de onderhoudswagens niet meer hoeven uit te wijken.”

Wat is het nieuwe materiaal dat nu gebruikt is en waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
Gegeven het voorgaande was het geen optie om alleen te volstaan met het vervangen van de toplaag. Daarom is er gekozen om het pad volledig te reconstrueren en beter bestand te maken tegen deze problemen. Als toplaag is gekozen voor schelpenasfalt – deze is aangebracht op een extra funderingslaag. Schelpenasfalt kan net als gewoon asfalt worden hergebruikt. Er is ook een drainage aangebracht om te voorkomen dat de fundering verzadigd raakt met water. Het nieuwe pad is beter bestand tegen de toenemende belasting door onderhoudsvoertuigen. Door het okerkleurige schelpenasfalt heeft pad toch een vriendelijke uitstraling en wordt minder warm dan zwart asfalt. De kleur zal nog wat minder intens worden.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.
error: Content is protected !!