De concept-Omgevingsvisie van Delft

De concept-Omgevingsvisie van Delft

De Concept-Omgevingsvisie van Delft

Begin vorig jaar hebben we verschillende gesprekken gehad met de gemeente Delft over hoe onze gebiedsvisie voor Buytenhout-West in de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente zou worden opgenomen. Het ontwerp voor de Omgevingsvisie Delft 2040 is inmiddels klaar en lag tussen half december en 1 februari ter inzage. Het document is te vinden op:

https://www.delft.nl/bestuur-en-organisatie/delft-2040/omgevingsvisie

Wat allereerst opvalt in het document is dat het erg op hoofdlijnen is geformuleerd. Heel concrete, gebiedsspecifieke plannen ontbreken. Voor natuur en biodiversiteit bevat de omgevingsvisie goede maar wel erg algemene ambities. Een voorbeeld:

Het buitengebied is altijd goed bereikbaar. In 2040 is de buitenruimte in en om de stad voor mens, plant en dier op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau als nu. We bevorderen de biodiversiteit door buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te richten en te realiseren.

De concretisering van die ambities is dus iets om in de gaten te houden!

De beschreven ontwikkelingen richting 2040 bevatten ons inziens geen bedreigingen voor Buytenhout-West. Op pag. 117 wordt in het hoofdstuk over de groene gebieden direct verwezen naar onze visie:

Vanuit het regiopark Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland zijn de gezamenlijke uitgangspunten voor de Omgevingsvisie voor dat gebied opgenomen. De visie met betrekking tot het overige Delftse buitengebied is in meer detail beschreven in de visie Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Voor het gebied Delftse Hout hebben gebruikers van het gebied de gebiedsvisie Buytenhout-West opgesteld. De koers met betrekking tot de Delftse Hout is in deze gebiedsvisie in nog meer detail beschreven. De gemeente omarmt deze twee visies en neemt deze als uitgangspunt voor de buitengebieden.

Dat betekent dat de gemeente voor het Delftse deel van Buytenhout onze gebiedsvisie integraal over heeft genomen in de omgevingsvisie. Dit is in lijn met wat ze begin vorig jaar beloofd hebben. Dit wordt verder bevestigd door de manier waarop in de bijlage met het Omgevingseffectrapport naar ons wordt verwezen:

De ambities in de omgevingsvisie worden concreter uitgewerkt door middel van gebiedsvisies. Voor een aantal gebieden zijn er al concreet uitgewerkte gebiedsvisies gemaakt, zoals Nieuw Delft, Schieoevers, Reinier de Graafbuurt-Juniusbuurt en Buytenhout-West (waaronder Delftse Hout).

In die bijlage staan ook duidelijke statements over o.a. niet bouwen en geen windmolens in de buitengebieden. Wel wordt er gesproken over het realiseren van recreatieve voorzieningen. Het Omgevingseffectrapport erkent dat een groeiende bevolking en meer recreatie de druk op het groene gebied verhogen. Het stelt dat de grootste uitdaging voor het buitengebied dan ook is om, gegeven die druk,kwaliteiten van het gebied zoals het bijzondere landschap en de natuurwaarden te behouden,. Het rapport adviseert om vanwege de gevoelige kwaliteiten in het buitengebied (natuur en landschap) nadrukkelijke keuzes te maken over wat er wel en wat mag er niet mag. Wat die keuzes zijn, wordt in het midden gelaten. Ook iets om alert op te blijven dus.

Gegeven hoe alle thema’s in de Omgevingsvisie op hoofdlijnen zijn beschreven, zien we in ieder geval geen tegenstrijdigheden met onze gebiedsvisie ook al  was het nog mooier geweest als ook in de hoofdtekst ons motto van biodiversiteit als meest kwetsbare waarde zou zijn geciteerd. Door te zeggen dat ze voor het Delftse deel van Buytenhout onze visie omarmen, erkent de gemeente dus onze uitgangspunten. Nu afwachten hoe de Omgevingsvisie van Pijnacker-Nootdorp ons gebied gaat beschrijven. En: alert blijven!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!