Presentatie Feestende Fazant

Presentatie Feestende Fazant

Presentatie Feestende Fazant

1 oktober 2020

Een glas vol Buytenhout visie

Een bier met hop uit het gebied, geteeld op een stuk grond van Gé Kleijweg, bemest met koemest van hoeve Biesland, geplukt door én met mensen die de plek een warm hart toedragen, gebrouwen door Delftse Brouwers om vervolgens gepresenteerd te worden in het Delfts Brouwhuis en wederom de aandacht te vestigen op die belangrijke kernwaarden van het bijzondere gebied Buytenhout waar Bart en Sabrina als hopverbouwers veel aan hebben te danken.

In 2018 werd Sabrina Lindemann namelijk benaderd door het burgerinitiatief BuytenHoutTafel om samen met de mensen uit Buytenhout een duurzame toekomstvisie voor dit gebied te ontwikkelen. Bart en Sabrina verbouwde op dat moment hopplanten en moesten weg uit De Binckhorst in Den Haag. Gé Kleijweg had nog wel een stukje land over waar zij met de hopplanten naar toe mochten en John van Delftse Brouwers durfde ook wel het freshhop experiment aan te gaan. De rest is geschiedenis zoals dat dan wordt gezegd en op donderdag 1 oktober waren we bijeen om alweer op de tweede editie van Feestende Fazant te proosten!

Sabrina Lindeman: “Ik was nauw betrokken bij de toekomstvisie van Buytenhout, een visie waarin verschillende kernwaarden van het gebied worden benoemd die belangrijk worden gevonden door de bewoners, ondernemers en de gebruikers van Buytenhout. Mijn professionele achtergrond en persoonlijke interesse ligt in het activeren en het in contact brengen van mensen met elkaar. Maar ook in het creeëren van ruimte zodat mensen zelf een rol kunnen spelen in zoiets als het maken van een toekomstvisie van een gebied.

En toen ontstond een nieuw idee bij Bart en Sabrina. Ieder jaar bij de presentatie van de Feestende Fazant, willen zij hun waardering uitspreken naar iemand die zich afgelopen jaar extra heeft ingezet om die toekomstvisie en z’n kernwaarden handen en voeten te geven. Iemand uit het gebied op het podium hijsen en met z’n allen proosten op hem of haar en onze waardering uit te spreken voor wat deze persoon voor het gebied doet.

Sabrina Lindemann: “Dit jaar gaat onze waardering uit naar Evelien Olyslagers. Zij is op allerlei manieren betrokken bij het gebied, ze heeft o.a. haar paard in het gebied staan, haar bedrijf Paardeninzichten en ze was ook betrokken bij de toekomstvisie voor Buytenhout. Maar waar we zo op gaan proosten is het feit dat ze in deze tijden van Corona haar stinkende best heeft gedaan om de Bieslanddagen, die dit jaar niet doorgingen vanwege datzelfde Corona, toch in een aangepaste vorm door te laten gaan door het organiseren van een klassiek polderconcert, Kolder in de Polder, een unieke buiten kerkdienst en een polderdag voor kinderen. En dit alles met bewoners, organisaties en ondernemers uit het gebied. Dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan maar ik denk dat we haar wellicht ‘het geweten’ kunnen noemen achter het programma waarin ze telkens weer ook de kernwaarden van het gebied heeft benoemd.”

Er was een luid applaus en met z’n allen is het glas geheven op de nieuwe Feestende Fazant en Evelien! Wil jij de feestende fazant proeven? Dan kan natuurlijk in het Delfts Brouwhuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!