Tijden veranderen

Tijden veranderen

Tijden veranderen

Herkent u dat? Dat vorige week nog maar vorige week was? En nog geen twee maanden geleden, toen Corona nog ver weg was, een eeuw geleden lijkt? De veranderingen gaan zo snel nu. En er is geen kruid tegen gewassen! Wij hopen dat het jullie naar omstandigheden goed gaat.

Wat fijn is, is de gedachte aan wat de kerngroepleden van de BuytenHoutTafel met jullie tot stand hebben gebracht het afgelopen jaar: een stevige visie op het Buytenhout-West. Die visie kan alle besluiten die genomen worden in en voor het gebied, in een richting sturen die we wenselijk vinden.

Dat dat niet vanzelf gaat, heeft de kerngroep inmiddels óók gemerkt. De ‘default’ knop is niet zomaar verdwenen. Dat bleek bijvoorbeeld laatst uit de plannen voor een nieuwe brug aan ‘t Verlaat. Een standaard moderne stadsbrug op zo’n plek is, met alle respect, echt niet wat bedoelt wordt met de kernwaarde ‘cultuurhistorisch landschap’. 

Foto: Elise van Kalmthout, de huidige brug

Natuurlijk, over waardering valt te twisten. Maar dat is nu juist het punt. Als een plan zo duidelijk afwijkt van een net overeengekomen visie moet daar op zijn minst een stevig gesprek over worden gevoerd. Dan valt er constructief te twisten!

Wat tegelijkertijd óók blijkt, is dat de democratische ruimte die we met het Buytenhout proces hebben opgezocht gewaardeerd wordt. Inmiddels hebben we evaluatiegesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten, provincie en hoogheemraadschap, omdat ook zij wilden stil staan bij wat de ‘Buytenhout-participatie’ behelsde, en ook bij de vraag ‘hoe nu verder’. En er loopt van alles, haast teveel om op te noemen: gemeenten zoeken contact over de omgevingsvisies die ze ontwikkelen. Delft heeft toegezegd onze visie op te nemen in de hare en Pijnacker Nootdorp moedigt aan om de elementen in onze visie in te brengen in het participatietraject dat zij organiseren. Het is natuurlijk heel sterk als iedereen die daar achter staat dat zelf doet, zodat de kerngroep geen spreekbuis wordt. Verder wordt onze inbreng gezocht over de nieuwe verharding van de Noordeindseweg, Staatsbosbeheer nodigt ons uit een sessie te organiseren over participatie, het Hoogheemraadschap zoekt inbreng over de dijk bij het Hazepad, en een ondernemer in het gebied neemt initiatief om ondernemers samen te brengen aan de BuytenHoutTafel om met hen te verkennen hoe de kernwaarden in gezamenlijkheid versterkt kunnen worden.

In de tussentijd denken we dus na over hoe we als BuytenHoutTafel verder willen. We zoeken een organisatievorm waarmee de BuytenHoutTafel de komende jaren de uitwisseling tussen betrokkenen bij het gebied kan blijven bevorderen. We stellen ons de vraag welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen, en welke niet. Zoals gezegd, we willen (en kùnnen!) geen spreekbuis worden, dat zou de aanwezige kracht van organisaties in het gebied mogelijk zelfs ondermijnen.

Dat vraagt om wat meer uitleg. We worden nu regelmatig als ‘vertegenwoordigende stem’ voor het gebied aangesproken. Dat lijkt misschien ook wel zo efficiënt. Maar het leidt ook tot een belangrijk dilemma. Ten eerste omdat we het niet kùnnen. Formeel vertegenwoordigen we namelijk niemand. Ten tweede, en misschien nog belangrijker: het is een grote kracht van Buytenhout dat er zoveel burgers, organisaties, initiatieven, bedrijven en overheden actief bij het gebied betrokken zijn. Al die partijen kunnen, natuurlijk mede gebruikmakend van de taal, beelden en ideeën die we samen gevonden hebben bij het uitwerken van de gebiedsvisie, hun eigen stem luidkeels laten horen als er ontwikkelingen plaatsvinden waarbij de kernwaarden in het geding zijn. We zouden dus niet eens spreekbuis moeten wìllen zijn. Het is verleidelijk om nu overal ‘bij te willen zijn’ en ‘iets van te vinden’. Aan uitnodigingen in ieder geval geen gebrek. Maar met het treffende symbool van de tafel als instrument, kunnen we meer en belangrijker werk doen door onze energie te stoppen in het samenbrengen van de initiatieven, en het aangaan van het gesprek (en mogelijk twist!) over onderwerpen die er voor Buytenhout-West toe doen.

Naast de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden denken we nu dus ook na over onderwerpen voor tafelbijeenkomsten. Door de corona zijn fysieke bijeenkomsten voorlopig helaas niet mogelijk, maar het snijdt hout om al voorbereid te zijn op het post-Corona tijdperk. Door de energie die is losgekomen met het maken van de gebiedsvisie geen gebrek aan inspiratie. En ondanks de Corona hopen we dat iedereen actief van het gebied blijft genieten (dit weekend zelfs terwijl het autoverkeer uit het gebied geweerd werd door bepaalde parkeerplaatsen af te zetten – precies zoals in onze visie staat…). Laat het ons weten als de BuytenHoutTafel kan helpen bij het vorm geven van tafel ideeën!

Blijf gezond,

Team BuytenHoutTafel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!