Gebiedsvisie Buytenhout-west is definitief

Gebiedsvisie Buytenhout-west is definitief

De Gebiedsvisie Buytenhout-West is definitief

Een enorme inspanning van ons kernteam! Van de visie wordt ook een magazine gemaakt ‘BuytenKansen’ met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over het Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie half november. Deze datum staat vooralnog op donderdag 14 november in de planning.

Lees hier de definitieve gebiedsvisie

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie.

We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties en per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan, en in welk deel van de definitieve tekst dit onderdeel te vinden is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld.

We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties heeft best lang geduurd, waardoor sommige inzenders misschien vinden dat ze nogal lang hebben moeten wachten op antwoord. Er is in de definitieve gebiedsvisie nogal wat veranderd, zowel aan de inhoud als aan de manier van presenteren. Daar is veel tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, in avonduren en weekenden, en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!