Conceptversie gebiedsvisie

Conceptversie gebiedsvisie

Concept-versie Gebiedsvisie Buytenhout-West

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Beste Buytenhouters,

Op 23 mei j.l. hebben we samen terug gekeken op het proces mbt de ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout-West, dat bijna een jaar geleden is begonnen met het formuleren van de kernwaarden van Buytenhout. Vervolgens zijn de ambities en keuzes die zijn gemaakt in de concept gebiedsvisie, toegelicht. Ook hebben we vooruit gekeken naar het vervolg van dit traject en naar een mogelijke toekomst van ons bijzondere netwerk dat is ontstaan.

Om het proces zorgvuldig af te ronden zodat we een definitieve versie van de gebiedsvisie van Buytenhout-West  aan de gemeenteraden kunnen voorleggen, willen wij jullie in de gelegenheid stellen om inhoudelijk op de concept gebiedsvisie te kunnen reageren. Ook als je er de 23ste niet bij was. We horen graag of er nog aanvullingen zijn of dat er belangrijke zaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Doet deze visie recht aan wat wij het afgelopen jaar met elkaar hebben gedaan aan de BuytenHoutTafel? Is het een goede synthese van de ingebrachte ideeën?  Kun je je daarin herkennen? Kun je je herkennen in de ambities en keuzes? Zijn deze scherp genoeg? Of moet de lat hoger worden gelegd?

Let wel; het gaat om een inhoudelijke reactie. De tekstredactie en definitieve vormgeving volgt als we alle aanvullingen hebben verwerkt. 

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Je reactie kun je vóór 6 juni mailen naar: info@buytenhouttafel.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!