Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet

Het project ‘Ontwikkelen gebiedsvisie voor BuytenHout-West’ is in gang gezet binnen de kaders van de Omgevingswet, die in 2019 van kracht wordt en waarbij participatie van burgers en organisaties een centraal onderdeel is.

Bijgaand meer informatie over een aantal pilots en voorbeelden in het land over hoe ervaring opgedaan hiermee.

‘Aan de slag met de Omgevingswet’.
Een publicatie met inzichten, kansrijke aanpakken en tips die samengesteld zijn uit bevindingen van een groot aantal pilots uit het hele land.

‘Omgevingsvisie door bewoners’.
Een voorbeeld van een zoektocht naar de identiteit van Rijnenburg en hoe daar in de praktijk bewoners, ondernemers en andere stakeholders, samen een ‘Kansenkaart’ voor de toekomst hebben gemaakt.

Reacties zijn gesloten.
error: Content is protected !!