Home

Home

Buytenhout-West is een bijzonder groen gebied dat grenst aan Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Land in de stad. Met bijzondere natuur, duurzame landbouw en allerhande bedrijvigheid. En volop mogelijkheden voor recreatie, rust en ontspanning. In 2018 en 2019 heeft het burgerinitiatief BuytenHoutTafel met inbreng van zo’n 150 deelnemers een duurzame visie voor dit gebied ontwikkeld.

De BuytenHoutTafel is een platform voor bij het gebied betrokken burgers, bedrijven en organisaties om samen te werken en van elkaar te leren. We organiseren tafelbijeenkomsten waarin we met elkaar van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen in het gebied. En over wat er nodig is – en wat we samen kunnen doen – om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. De zes kernwaarden, die tijdens het ontwikkelen van de gebiedsvisie zijn geïdentificeerd, zijn onze leidraad. Bij deze tafels is iedereen welkom.

 

BUYTENHOUT NIEUWS

De landschapecologische systeemanalyse (LESA) Bieslandse Bos & de Balij Staatsbosbeheer is beheerder van het Bieslandse Bos (inclusief het Wandelbos en de Dobbeplas) en de Balij (Figuur 2.1). De twee terreinen zijn beide onderdeel van het grotere recreatie- en natuurgebied ‘Buytenhout’ gelegen tussen Den Haag en Zoetermeer (Figuur 2.2).). De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer onvoldoende...

Lees meer
error: Content is protected !!