Home

Home

Het magazine ‘BuytenKansen’ is uit!

Op 14 november jl. vond de slotmanifestatie plaats van het project ‘Ontwikkeling gebiedsvisie van Buytenhout-West’. We vierden dat met elkaar en lanceerde ons magazine BuytenKansen! Van de ruim 100 aanwezigen poseerde er een aantal op de roltrap bij InHolland met de eerste exemplaren van het magazine; we zijn er trots op en dat kun je zien!

Onderstaand het filmpje over het traject en het gebied.
Wil jij ook een exemplaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

In dit leuke filmpje geven Gé Kleijweg (voorzitter BuytenHoutTafel) en Aad Derwort (maker van BuytenKansen) alvast een voorproefje op het magazine!


 

De Gebiedsvisie Buytenhout-West is definitief

Een enorme inspanning van ons kernteam! Van de visie wordt ook een magazine gemaakt ‘BuytenKansen’ met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over het Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie half november. Deze datum staat vooralnog op donderdag 14 november in de planning.

Lees hier de definitieve gebiedsvisie

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie.

We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties en per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan, en in welk deel van de definitieve tekst dit onderdeel te vinden is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld.

We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties heeft best lang geduurd, waardoor sommige inzenders misschien vinden dat ze nogal lang hebben moeten wachten op antwoord. Er is in de definitieve gebiedsvisie nogal wat veranderd, zowel aan de inhoud als aan de manier van presenteren. Daar is veel tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, in avonduren en weekenden, en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.


Zomerse borrel en overhandiging Gebiedsvisie was erg geslaagd! 

Na een intensieve samenwerking van meer dan een jaar waarbij ieders bijdrage belangrijk was, is het ons gelukt om Buytenhout-West op de politieke agenda te zetten met de officiële overhandig van onze gebiedsvisie aan de wethouders van Delft en Pijnacker- Nootdorp! En dát was een bijzonder moment om te vieren! Tevens is dit een mijlpaal in een langer durend traject omdat we natuurlijk ook in de komend jaren betrokken blijven bij de toekomst van Buytenhout.

Om dit proces levendig te houden heeft iedereen een mooie kaart met daarop groepsfoto, de link naar de visie en een zakje gemengd bloemenzaad ontvangen. Ook de aanwezige wethouders van Delft Martina Huijsmans en Stephan Brandligt en de wethouders van Pijnacker-Nootdorp; Ilona Jense en Peter Hennevanger. Immers, wat je zaait moet gaan groeien door het te verzorgen en aandacht te geven. Zoals onze visie. Het viertal wethouders was onder de indruk van de betrokkenheid bij dit unieke gebied en de toewijding van de deelnemers en partijen. Zij gaan nu aan de slag om te kijken hoe onze gebiedsvisie, een plek kan krijgen in hun officiële beleidsstukken (omgevingsvisie).

Een groep studenten van de Universiteit Wageningen waren ook op deze dag van de partij en namen vast een voorschot op het vervolg op de gebiedsvisie; zij lieten zien hoe je met kleine concrete ingrepen in de openbare ruimte bij de Korftlaan direct aan de slag kunt gaan en onze gebiedsvisie kunt vertalen naar direct ervaarbare acties. Bekijk hun filmpje met inspirerende ideeën hieronder! Het heerlijke zonnetje, lekkere hapjes ,een drankjes en de ruim zestig aanwezigen, maakten dit samenzijn op 4 juli j.l. weer zeer geslaagd!

 Lees ook het persbericht.

 


Concept-versie Gebiedsvisie Buytenhout-West

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Beste Buytenhouters,

Op 23 mei j.l. hebben we samen terug gekeken op het proces mbt de ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout-West, dat bijna een jaar geleden is begonnen met het formuleren van de kernwaarden van Buytenhout. Vervolgens zijn de ambities en keuzes die zijn gemaakt in de concept gebiedsvisie, toegelicht. Ook hebben we vooruit gekeken naar het vervolg van dit traject en naar een mogelijke toekomst van ons bijzondere netwerk dat is ontstaan.

Om het proces zorgvuldig af te ronden zodat we een definitieve versie van de gebiedsvisie van Buytenhout-West  aan de gemeenteraden kunnen voorleggen, willen wij jullie in de gelegenheid stellen om inhoudelijk op de concept gebiedsvisie te kunnen reageren. Ook als je er de 23ste niet bij was. We horen graag of er nog aanvullingen zijn of dat er belangrijke zaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Doet deze visie recht aan wat wij het afgelopen jaar met elkaar hebben gedaan aan de BuytenHoutTafel? Is het een goede synthese van de ingebrachte ideeën?  Kun je je daarin herkennen? Kun je je herkennen in de ambities en keuzes? Zijn deze scherp genoeg? Of moet de lat hoger worden gelegd?

Let wel; het gaat om een inhoudelijke reactie. De tekstredactie en definitieve vormgeving volgt als we alle aanvullingen hebben verwerkt. 

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Je reactie kun je vóór 6 juni mailen naar: info@buytenhouttafel.nl


Het verslag van de sessie van 23 mei volgt z.s.m. maar hier alvast de groepsfoto met dank aan Aad Derwort van Primo!Studio


Op 4 juli nodigen wij jullie uit voor een zomerborrel om al onze inspanningen tot nu toe met elkaar te vieren. Reserveer alvast de datum in je agenda. Meer informatie volgt!


Planning vervolg ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout West algemeen
13 juni bestuurlijk overleg BuytenHoutTafel met Delft en Pijnacker Nootdorp
25 juni behandeling in het college van Pijnacker-Nootdorp -> LET OP: Deze datum is opgeschoven. Zowel Pijnacker-Nootdorp als Delft hebben aangegeven nog met een procedurele en juridische check te komen van de aangeleverde visie. 


Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Van Vrijdagmiddag 17 mei vanaf 16.00 uur tot zondag middag 19 mei 17.00 uur is het Panorama Nederland in de debatzaal van het Prinsenkwartier te zien.

Vrijdag 17 mei -16.00 uur Meet-UP Panorama 2040

Het Panorama wordt op vrijdag van 16 uur tot 17 uur besproken in een Meet-UP met een inspirerende visie van Gé Kleijweg over de Buytenhout tafel; een initiatief voor een omgevingsvisie Buytenhout.

Lees meer


 

Nog even de kernwaarden op de rijtje!Kennissessies

In navolging van de bijeenkomst van 30 januari jl. organiseert de BuytenHoutTafel twee kennissessies en een zesde vervolgbijeenkomst.

Doel van de kennissessies is om ons extra verdiepen in de onderwerpen mobiliteit & recreatie(deze was 7 maart jl)  en landbouw & biodiversiteit. Zo krijgen we meer zicht op de complexiteit van de onderwerpen en kunnen we de ambities hiervan voor de lange termijn beter formuleren.

Voor wie is  deze sessies?
De sessies zijn bedoeld voor diegene die hetzij kennis omtrent dit onderwerp hebben of door hun werk of activiteiten kunnen bijdragen aan deze gezamenlijke verdiepingsslag.

Data & Thema’s
Datum en thema: 7 maart – Mobiliteit & Recreatie (reeds geweest, verslag volgt)
Datum en thema: 28 maartLandbouw & Biodiversiteit
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3 a, Delft

Wil je je aanmelden?
Geef ons even aan wat je motivatie is en wat je wilt inbrengen of toevoegen aan dit onderwerp. Er zijn namelijk maar een aantal beschikbare plekken (max 20). Stuur ons een mail via info@buytenhouttafel.nl

Hoe ziet de avond eruit?
We nodigen per onderwerp een spreker uit die ons vanuit een breed perspectief inzicht geeft in de ontwikkelingen en trends op regionaal niveau. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft delen omtrent de onderwerpen hun kennis en plannen én we houden gesprekken met gebiedsgebruikers en ondernemers uit het gebied zelf.

Samen zoeken we antwoorden op: Welke gezamenlijke doelen en ambities voor de lange termijn kunnen we stellen met deze thema’s voor Buytenhout? Welke urgenties zijn er voor deze onderwerpen? Met welke doelen/ambities kun je al op korte termijn beginnen? Waar hebben we invloed op of niet? Welke keuzes maken we?

Extra toelichting
Voor de volledigheid willen we graag meegeven dat we gaan praten over structurele oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de wens om een autovrij Buytenhout te realiseren en alle auto’s buiten het gebied te laten parkeren. En we willen benadrukken dat we in de gebiedsvisie geen uitspraken kunnen doen over zaken die nu spelen zoals bijvoorbeeld een concreet parkeerprobleem De gebiedsvisie geeft ons vooral de kans om mee te werken aan een gezonder, duurzamer, aantrekkelijker en toekomstbestendiger gebied voor de lange termijn.


Ter inspiratie:

De Provincie Zuid-Holland heeft een visie opgesteld over: ‘Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis’. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier kun je deze visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland downloaden.


Leuk om te horen hoe Wouter van de Vang van Buytenhout geniet, er werkt én meedoet aan de BuytenHoutTafel!


Wil je meer weten over de vorige sessies? Lees dan de verslagen van de vorige bijeenkomsten. Het verslag van de 30ste volgt zsm.

Onderstaand een impresse van 30 januari met dank aan Herman Zonderland voor de foto’s.In de serie Buytenhout & jij is Tomas van Werkse! aan het woord


Column van Gé Kleijweg

Samen werken aan de polder, dat is dé uitdaging van 2019!
Toen ik rond de jaarwisseling door de polder wandelde, voelde het anders dan anders. Dit was niet meer zomaar het gebied waar ik heel graag kom, het was meer. Ik voelde de waardevolle verbinding die we met de oprichting van de BuytenHoutTafel in 2018 hebben gerealiseerd. Een bijzonder moment. LEES VERDER…


Ter inspiratie:

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We sluiten het jaar af met Kiki die ook graag wil laten horen waarom het behoud van Buytenhout zo belangrijk is voor de toekomst.

Wij wensen iedereen een fantastisch 2019 toe!


Winterwandeling & borrel zaterdag 15 december jl was best koud maar de warmte voor het gebied straalde er weer af!

Wil je automatisch de uitnodiging ontvangen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van BuytenHoutTafel.


Volg ons op Facebook


Ingezonden brief van Josje Duijndam over de ontwikkelingen in het Stiltegoed


Maak de toekomst van het groengebied Buytenhout West!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat in de komende maanden samen met betrokkenen en geïnteresseerden een duurzame toekomstvisie ontwikkelen voor Buytenhout West, een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Draag jij dit gebied ook een warm hart toe en denk jij mee hoe dit gebied er over 20 jaar uit zou kunnen komen te zien?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld je dan hier aan.


BuytenHoutTafelIn juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenHout qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

Contact

Heeft u een vraag? Klik hier om contact met ons op te nemen.

error: Content is protected !!