Home

Home

Zomerse borrel 4 juli

Beste Buytenhouters,

Na een proces van ruim een jaar met sessies van dromen, kennisdelen, buiten kijken, discussies boven de gebiedskaart en gesprekken met elkaar hebben we iets op papier. Iets tastbaars. Waarin de grote lijnen zijn uitgezet.

Het zaadje is gepland. Achterover leunen en wachten tot het vanzelf opkomt is nu geen optie meer. Immers; wat je aandacht geeft groeit!

Het proces, ons netwerk én onze kennis moeten we nu gaan inzetten als voeding om onze Gebiedsvisie Buytenhout-West tot iets moois te laten uitgroeien. Waar we over 20 jaar nog steeds met trots en dankbaarheid van kunnen genieten.

Maar voordat we daar met elkaar de schouders onder zetten, willen we stil staan bij wat we bereikt hebben.

Daarom nodigen wij jullie graag uit voor een informele zomerse borrel op donderdag 4 juli waarbij wij de Gebiedsvisie Buytenhout-West delen met de betrokken partijen en formeel overhandigen aan de wethouders van Delft Martina Huijsmans en Stephan Brandligt en de wethouders van Pijnacker-Nootdorp; Ilona Jense en Peter Hennevanger.

Ook deze stap willen we samen zetten. Zijn jullie er weer bij?

Tijd: Inloop vanaf 16.30 uur
Locatie: Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3A, Delft 

Tot donderdag 4 juli!
Team BuytenHoutTafel


Concept-versie Gebiedsvisie Buytenhout-West

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Beste Buytenhouters,

Op 23 mei j.l. hebben we samen terug gekeken op het proces mbt de ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout-West, dat bijna een jaar geleden is begonnen met het formuleren van de kernwaarden van Buytenhout. Vervolgens zijn de ambities en keuzes die zijn gemaakt in de concept gebiedsvisie, toegelicht. Ook hebben we vooruit gekeken naar het vervolg van dit traject en naar een mogelijke toekomst van ons bijzondere netwerk dat is ontstaan.

Om het proces zorgvuldig af te ronden zodat we een definitieve versie van de gebiedsvisie van Buytenhout-West  aan de gemeenteraden kunnen voorleggen, willen wij jullie in de gelegenheid stellen om inhoudelijk op de concept gebiedsvisie te kunnen reageren. Ook als je er de 23ste niet bij was. We horen graag of er nog aanvullingen zijn of dat er belangrijke zaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Doet deze visie recht aan wat wij het afgelopen jaar met elkaar hebben gedaan aan de BuytenHoutTafel? Is het een goede synthese van de ingebrachte ideeën?  Kun je je daarin herkennen? Kun je je herkennen in de ambities en keuzes? Zijn deze scherp genoeg? Of moet de lat hoger worden gelegd?

Let wel; het gaat om een inhoudelijke reactie. De tekstredactie en definitieve vormgeving volgt als we alle aanvullingen hebben verwerkt. 

KLIK HIER OM NAAR HET CONCEPT TE GAAN

Je reactie kun je vóór 6 juni mailen naar: info@buytenhouttafel.nl


Het verslag van de sessie van 23 mei volgt z.s.m. maar hier alvast de groepsfoto met dank aan Aad Derwort van Primo!Studio


Op 4 juli nodigen wij jullie uit voor een zomerborrel om al onze inspanningen tot nu toe met elkaar te vieren. Reserveer alvast de datum in je agenda. Meer informatie volgt!


Planning vervolg ontwikkeling gebiedsvisie Buytenhout West algemeen
13 juni bestuurlijk overleg BuytenHoutTafel met Delft en Pijnacker Nootdorp
25 juni behandeling in het college van Pijnacker-Nootdorp
Mogelijke opmerkingen verwerken tot een definitieve visie (midden juli 2019). Dit moet nog afgestemd worden met de procedures bij de Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland 


Aankondiging Panorama Nederland en Panorama Delft in het Prinsenkwartier

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Van Vrijdagmiddag 17 mei vanaf 16.00 uur tot zondag middag 19 mei 17.00 uur is het Panorama Nederland in de debatzaal van het Prinsenkwartier te zien.

Vrijdag 17 mei -16.00 uur Meet-UP Panorama 2040

Het Panorama wordt op vrijdag van 16 uur tot 17 uur besproken in een Meet-UP met een inspirerende visie van Gé Kleijweg over de Buytenhout tafel; een initiatief voor een omgevingsvisie Buytenhout.

Lees meer


 

Nog even de kernwaarden op de rijtje!Kennissessies

In navolging van de bijeenkomst van 30 januari jl. organiseert de BuytenHoutTafel twee kennissessies en een zesde vervolgbijeenkomst.

Doel van de kennissessies is om ons extra verdiepen in de onderwerpen mobiliteit & recreatie(deze was 7 maart jl)  en landbouw & biodiversiteit. Zo krijgen we meer zicht op de complexiteit van de onderwerpen en kunnen we de ambities hiervan voor de lange termijn beter formuleren.

Voor wie is  deze sessies?
De sessies zijn bedoeld voor diegene die hetzij kennis omtrent dit onderwerp hebben of door hun werk of activiteiten kunnen bijdragen aan deze gezamenlijke verdiepingsslag.

Data & Thema’s
Datum en thema: 7 maart – Mobiliteit & Recreatie (reeds geweest, verslag volgt)
Datum en thema: 28 maartLandbouw & Biodiversiteit
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3 a, Delft

Wil je je aanmelden?
Geef ons even aan wat je motivatie is en wat je wilt inbrengen of toevoegen aan dit onderwerp. Er zijn namelijk maar een aantal beschikbare plekken (max 20). Stuur ons een mail via info@buytenhouttafel.nl

Hoe ziet de avond eruit?
We nodigen per onderwerp een spreker uit die ons vanuit een breed perspectief inzicht geeft in de ontwikkelingen en trends op regionaal niveau. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft delen omtrent de onderwerpen hun kennis en plannen én we houden gesprekken met gebiedsgebruikers en ondernemers uit het gebied zelf.

Samen zoeken we antwoorden op: Welke gezamenlijke doelen en ambities voor de lange termijn kunnen we stellen met deze thema’s voor Buytenhout? Welke urgenties zijn er voor deze onderwerpen? Met welke doelen/ambities kun je al op korte termijn beginnen? Waar hebben we invloed op of niet? Welke keuzes maken we?

Extra toelichting
Voor de volledigheid willen we graag meegeven dat we gaan praten over structurele oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de wens om een autovrij Buytenhout te realiseren en alle auto’s buiten het gebied te laten parkeren. En we willen benadrukken dat we in de gebiedsvisie geen uitspraken kunnen doen over zaken die nu spelen zoals bijvoorbeeld een concreet parkeerprobleem De gebiedsvisie geeft ons vooral de kans om mee te werken aan een gezonder, duurzamer, aantrekkelijker en toekomstbestendiger gebied voor de lange termijn.


Ter inspiratie:

De Provincie Zuid-Holland heeft een visie opgesteld over: ‘Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis’. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier kun je deze visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland downloaden.


Leuk om te horen hoe Wouter van de Vang van Buytenhout geniet, er werkt én meedoet aan de BuytenHoutTafel!


Wil je meer weten over de vorige sessies? Lees dan de verslagen van de vorige bijeenkomsten. Het verslag van de 30ste volgt zsm.

Onderstaand een impresse van 30 januari met dank aan Herman Zonderland voor de foto’s.In de serie Buytenhout & jij is Tomas van Werkse! aan het woord


Column van Gé Kleijweg

Samen werken aan de polder, dat is dé uitdaging van 2019!
Toen ik rond de jaarwisseling door de polder wandelde, voelde het anders dan anders. Dit was niet meer zomaar het gebied waar ik heel graag kom, het was meer. Ik voelde de waardevolle verbinding die we met de oprichting van de BuytenHoutTafel in 2018 hebben gerealiseerd. Een bijzonder moment. LEES VERDER…


Ter inspiratie:

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We sluiten het jaar af met Kiki die ook graag wil laten horen waarom het behoud van Buytenhout zo belangrijk is voor de toekomst.

Wij wensen iedereen een fantastisch 2019 toe!


Winterwandeling & borrel zaterdag 15 december jl was best koud maar de warmte voor het gebied straalde er weer af!

Wil je automatisch de uitnodiging ontvangen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van BuytenHoutTafel.


Volg ons op Facebook


Ingezonden brief van Josje Duijndam over de ontwikkelingen in het Stiltegoed


Maak de toekomst van het groengebied Buytenhout West!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat in de komende maanden samen met betrokkenen en geïnteresseerden een duurzame toekomstvisie ontwikkelen voor Buytenhout West, een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Draag jij dit gebied ook een warm hart toe en denk jij mee hoe dit gebied er over 20 jaar uit zou kunnen komen te zien?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld je dan hier aan.


BuytenHoutTafelIn juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenHout qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

Contact

Heeft u een vraag? Klik hier om contact met ons op te nemen.

error: Content is protected !!