Home

Home

Uitnodiging Winterwandeling & Borrel
Zaterdag 15 december

Omdat het team van de BuytenHoutTafel jou graag wil bedanken voor je bijdrage aan de ontwikkeling van een gezamenlijke gebiedsvisie tot nu toe!

Buytenhout is van ons allemaal! Dus ook in 2019 gaan we weer samen aan de slag met de toekomst van dit mooie landschap. En proberen we oplossingsrichtingen te vinden voor alle uitdagingen we onderweg tegenkomen. Ons doel? Over 20 jaar nog steeds van Buytenhout genieten.

Daarom nodigen we je van harte uit om met ons  op het gedane werk te klinken én vooruit te blikken op het komende jaar. We starten om 15.00 uur een winterwandeling langs bijzondere Buytenplekjes in het gebied.

Daarna volgt een informeel samenzijn waarin we, onder het genot van iets warms of kouds, de laatste stand van zaken vernemen rond de aanscherping van de kernwaarden die we in de vervolgsessie op 30 januari gaan gebruiken voor het maken van toekomstbeelden voor Buytenhout-West. Er is alle tijd om de kernwaarden zelf nog eens rustig onder de loep nemen en met elkaar in gesprek te gaan.

Ben je nog nooit geweest bent? Dan is dit hét moment om aan te haken en kennis te maken met ons én alle mensen die al met ons mee doen!

De volgende bijeenkomst staat voor 30 januari 2019 op de planning en zo kunnen we gelijk vooruitblikken. Terugblikken kun je zelf door het verslag van de vierde sessie van 1 november jl. op onze site te lezen.

Wij zien je graag de 15de om met je te proosten!

Datum:           Zaterdag 15 december
Tijd:                Wandeling 15.00 uur, Borrel 16.00 uur – 18.00 uur
Locatie:          Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3A, Delft
Aanmelden:   info@buytenhouttafel.nl

Wil je automatisch de uitnodiging ontvangen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van BuytenHoutTafel.


Ingezonden brief van Josje Duijndam over de ontwikkelingen in het Stiltegoed


Maak de toekomst van het groengebied Buytenhout West!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat in de komende maanden samen met betrokkenen en geïnteresseerden een duurzame toekomstvisie ontwikkelen voor Buytenhout West, een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Draag jij dit gebied ook een warm hart toe en denk jij mee hoe dit gebied er over 20 jaar uit zou kunnen komen te zien?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld je dan hier aan.

 


 

BuytenHoutTafelIn juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenHout qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

Contact

Heeft u een vraag? Klik hier om contact met ons op te nemen.