Home

Home

Uitnodiging
1e Sessie Omgevingsvisie BuytenHoutTafel

Datum:             Woensdag 30 mei 2018
Tijd:                   Inloop 16.30 uur, start programma 17.00 uur – 21.00 uur
Locatie:            Restaurant Buytenhout, Oudeweg 100, 2631 PB Nootdorp
Aanmelden:    info@buytenhouttafel.nl

Maak de toekomst van het groengebied Buytenhout West!

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat in de komende maanden samen met betrokkenen en geïnteresseerden een duurzame toekomstvisie ontwikkelen voor Buytenhout West, een groot groengebied dat grenst aan de Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Draag jij dit gebied ook een warm hart toe en denk jij mee hoe dit gebied er over 20 jaar uit zou kunnen komen te zien? Lees meer over deze bijeenkomst en hoe je je kunt opgeven.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld je dan hier aan.

Delftse Hout

In juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland – middels een bijeenkomst – een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenH

BuytenHoutTafel

out qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? Het idee van een tafel is toen positief ontvangen. Een kerngroep, die in de loop van het jaar groter is geworden, is toen aan de slag gegaan om het idee uit te werken. Zo is er overleg geweest met wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verder heeft de kerngroep een opdracht gegeven aan Wageningen Environmental Research (Alterra) om een aanpak voor een gebiedsvisie op te stellen, daarmee inhakend op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De ondernemersvereniging Delftse Hout en het ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West hebben daarvoor de middelen gedoneerd. Al doende is de tafel tot stand gekomen.

Contact

Heeft u een vraag? Klik hier om contact met ons op te nemen.